Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

nhan dien thuong hieu

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu. Không chỉ đơn thuần là thiết kế logo hay sáng tác slogan. Dựa trên chiến lược thương hiệu, ToTa Việt Nam thiết kế một hệ thống giúp thương hiệu của bạn được nhận diện rõ ràng và nổi bật cả trong và ngoài doanh nghiệp.

Hệ thống nhận diện thương hiệu ToTa Việt Nam

thiet ke thuong hieu

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các họa sỹ sáng tạo và các chuyên gia thương hiệu của ToTa Việt Nam sẽ đảm bảo được sự thành công cho tư vấn thương hiệu của bạn. Hãy để logo và slogan của bạn chuyển tải được sâu sắc hồn thương hiệu, giúp thương hiệu mà công ty bạn theo đuổi được biểu đạt bằng một thứ ngôn ngữ chung độc đáo.

 

Các bước chính trong quá trình xây dựng thương hiệu

1. Định giá cơ hội thị trường
2. Hình thành thương hiệu
3. Tiếp thị quan hệ khách hàng
4. Theo dõi khả năng thực hiện (hiệu suất) và giá trị thương hiệu của bạn
5. Khai thác sở hữu trí tuệ của bạn

1. Định giá cơ hội thị trường
Xác định được thị trường
Nhận dạng cấu trúc thị trường – các kênh phân phối, ý kiến của lãnh đạo và của khách hàng.
Định mức sự ổn định của thị trường
Đánh giá cơ hội phát triển
Xác định thị trường làm bạn thu hút nhất, nơi mà bạn có thể chiến thắng

2. Hình thành thương hiệu
Phân đoạn thị trường: nhân khẩu học, hành vi, nhu cầu và giá trị, …
Cho thấy được kinh nghiệm làm về thương hiệu của bạn
Lựa chọn kiến trúc nhãn hiệu của bạn
Phát triển nhãn hiệu thương hiệu của bạn là “ Xem và cảm nhận”
Đảm bảo việc bảo hộ pháo lý cho thương hiệu cua ban

3. Tiếp thị quan hệ khách hàng
Đánh giá cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc làm mới lại các sản phẩm cũ
Lập kế hoạch xây dựng thương hiệu
Nhận định được vấn đề của khách hàng
Sàng lọc các ý tưởng.
Kiểm định sản phẩm/ dịch vụ dựa trên kế hoạch
Tối ưu hóa hỗn hợp tiếp thị
Đánh giá sự liên kết đỗi với một thương hiệu
Theo dõi chất lượng dịch vụ, sản phẩm sau khi đưa ra thị trường
Phát triển kế hoạch cho việc truyền thông
Quảng cáo
Tiếp thị trực tiếp hoặc qua mail, các ấn phẩm quảng cáo
Các buổi triển lãm, hội chợ, tổ chức sự kiện
Các chương trình khuyến mại
Quan hệ với công chúng
Sự tài trợ/ hợp tác thương hiệu hay lien doanh
Định rõ các chính sách về giá
Thiết kế bao bì, giấy gói
Phát triển những thiết kế được lưu trữ

4. Theo dõi khả năng thực hiện (hiệu suất) và giá trị thương hiệu của bạn

Theo dõi tài sản thương hiệu của bạn
Cân nhắc việc phát triển một thẻ ghi kết quả kinh doanh
Xác định các sự kiện và nhu cầu mang tính tương lai
Theo dõi hiệu quả của danh mục đầu tư vào sản phẩm của bạn
Theo dõi hiệu quả dịch vụ
Theo dõi hiệu quả truyền thông
Theo dõi hiệu quả của bao bi, giấy gói
Theo dõi hiệu quả của chiến lược vè giá
Theo dõi hiệu quả của những thiết kế được lưu trữ

5. Khai thác sở hữu trí tuệ của bạn
Xác định các cơ hội tiềm năng – Chẳng hạn như: hợp đồng cấp giấy phép, hợp tác thương hiệu, thành phần xây dựng thương hiệu, bán ngay,…
Xác định những đối tượng có thê được lợi từ thương hiệu của bạn
Xác định những tác động có thể xảy ra đối với thương hiệu của bạn
Xác định quản lý vốn chủ sở hữu và quá trình theo dõi
Thương lượng về các điều khoản, điều kiện của thỏa thuận.

Vui lòng liên hệ với ToTa Việt Nam để được Tư vấn về Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu