Thực đơn điện tử

Sử dụng màn hình quảng cáo kỹ thuật số (Digital Menu Boards) làm thực đơn điện tử là xu thế được các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, beer club,…lựa chọn như một giải pháp tạo ra sự mới mẻ và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ cho khách hàng.
Không chỉ là danh mục món, thực đơn là một trong những tài sản đáng đầu tư của nhà hàng, quán cafe, beer club. Rất nhiều khách hàng nhớ quán vì có thực đơn đẹp. Tuy nhiên, vẫn có thể tạo ra ấn tượng mạnh hơn bằng thực đơn điện tử ngay trên máy tính bảng.
man hinh menu