Thiết kế logo Trường Đại học Tài chính – Marketing

1
Giới thiệu dự án:
Thiết kế logo Trường Đại học Tài chính – Marketing
Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh