Thiết kế logo thương hiệu dầu nhớt ORYX

logo-Oryx
Thiết kế logo thương hiệu dầu nhớt ORYX