Thiết kế logo hệ thống cửa hàng trái cây Fruttiberri

Untitled-1

Thiết kế logo hệ thống cửa hàng trái cây Fruttiberri