Thiết kế logo Đại Học Hoa Sen

22
Giới thiệu dự án:
Thiết kế logo Trường Đại Học Hoa Sen
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM