Thiết kế logo Công ty TNHH Cơ điện, Điện tử và Thương mại Quốc tế MEC

logo-MEC
Thiết kế logo Công ty TNHH Cơ điện, Điện tử và Thương mại Quốc tế MEC
Địa chỉ: Villa 6, Khu BT Licogi, 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty TNHH Cơ điện, Điện tử và Thương mại Quốc tế, tên tiếng Anh là Mechanic Electric – Electronic and Commercial International Company Limited (MEC Inter. Co., Ltd.) là một nhà thầu Cơ – Điện có uy tín tại Việt Nam.