Thiết kế logo Công Ty CP Xi Măng KAITO – Tập đoàn Xuân Thành

logo-Kaito
Thiết kế logo Công Ty CP Xi Măng KAITO – Tập đoàn Xuân Thành
Địa chỉ: Số 8, Đường 1, Phố 9, P.Đông Thành, TP Ninh Bình
Địa chỉ nhà máy: Thạnh Mỹ-Quảng Nam