Thiết kế logo Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Việt kiều – OV Club

OV club-01
Thiết kế logo Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Việt kiều – OV Club
Địa chỉ: Khách Sạn Equatorial 242 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh