Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu CSSD

thiet-ke-nhan-dang-thuong-hieu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu CSSD – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ QUỐC TẾ
Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Web: http://cssd.vn

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế – viết tắt tiếng Anh là CSSD, là một tổ chức gồm các cá nhân nghiên cứu quan hệ quốc tế. Trung tâm tham gia và đóng góp vào quá trình xã hội hóa việc nghiên cứu chiến lược kinh tế, chính trị nước lớn, lịch sử quan hệ quốc tế, trọng tâm là châu Á – Thái Bình Dương và lịch sử thế giới.
Hoạt động của Trung tâm được gắn kết với giới nghiên cứu quốc tế, giới hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

nhan-dien-thuong-hieu

thiet ke nhan dien thuong hieu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

thiet ke thuong hieu

thiet-ke-nhan-dang-thuong-hieu