Thiết kế bìa sách, tạp chí

Thiết kế bìa Sách, bìa Tạp chí, dàn trang Sách, dàn trang Tạp chí là một công việc đòi hỏi sự tỷ mỉ chau chuốt từng dòng chữ hay bìa Sách, bìa Tạp chí đòi hỏi người Họa sĩ phải thể hiên được nội dung của Tạp chí hay nội dung của sách lên bìa. Các họa sĩ của ToTa Vietnam sẽ giúp bạn trình bày bìa một cuốn sách, tạp chí ấn tượng nhất.

Thiết kế bìa Sách, Tạp chí ToTa Viet Nam