Sáng tác slogan

Slogan hiểu một cách ngắn gọn là Thông điệp truyền thông của thương hiệu, thường được xây dựng dựa trên các tính cách và đặc điểm lý tính, cảm tính của sản phẩm và thương hiệu.

Một Slogan thành công phải chứa đựng thông điệp ấn tượng và khơi gợi được trí tưởng tượng của khách hàng về sản phẩm / dịch vụ.

QUY TRÌNH SÁNG TÁC SLOGAN

Việc sáng tác slogan phải tuân thủ quy trình sáng tạo khẩu hiệu, điều đó có nghĩa là trước khi sáng tác câu khẩu hiệu, chúng ta phải làm những công việc sau:

Bước 1: Xác định khách hàng mục tiêu mà sản phẩm hoặc doanh nghiệp hướng tới.

Bước 2: Phân tích đối thủ cạnh tranh và các yếu tố môi trường cạnh tranh, xu hướng slogan hiện đại.

Bước 3: Phân tích tính cách thương hiệu, sự khác biệt và những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp muốn truyền tải thông qua slogan.

Bước 4: Sáng tác các phương án slogan phù hợp đồng thời giải trình ý nghĩa của chúng.