Những xu hướng trong thiết kế nhận diện thương hiệu 2016

Thiết kế thương hiệu là một khái niệm rất rộng lớn, đó là một tổng quan về các yếu tố có thể được kết hợp lại với nhau một cách đồng nhất để làm cho bản sắc của thương hiệu của bạn mạnh mẽ hơn chỉ là một logo.

Khi một bản sắc thương hiệu thực sự làm việc, bạn sẽ có thể nhận biết thương hiệu ngay cả khi bạn không nhìn thấy logo.

Nhiều người đã nghe nói về tầm quan trọng của việc sử dụng biểu tượng của họ. Nhưng cần phải có một sự nhất quán với các yếu tố bên ngoài logo của bạn ví dụ như: name card, phong bì, profile, brochure, bao bì…

Corporate identity chỉ là bề nổi

Trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo hiện nay đang phổ biến thuật ngữ corporate identity và ngay trong các trường lớp chính quy kể cả các trường nước ngoài vẫn dùng CIP như một khái niệm phổ biến khi nói đến thiết kế nhận diện thương hiệu. Thật ra chỉ riêng vấn đề sáng tạo thương hiệu thì mảng thiết kế thương hiệu bao gồm những lĩnh vực thiết kế khác nhau sau đây:

– Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu công ty: mảng này sử dụng thuật ngữ Corporate identity là chính xác.
– Thiết kế hệ thống bao bì nhãn mác sản phẩm: áp dụng cho nhóm thương hiệu sản phẩm tiêu dùng có sử dụng bao bì vỏ hộp.
– Thiết kế kiểu dáng sản phẩm: các sản phẩm hữu hình mà bao bì không quan trọng về mặt tiêu dùng ví dụ như xe hơi, đồ điện tử, điện thoại di động, máy tính. Thiết kế kiểu dáng và thiết kế thương hiệu là hai công việc được tách biệt hoàn toàn và thường do hai nhóm thiết kế có chuyên môn khách nhau thực hiện. Thiết kế thương hiệu yêu cầu nhiều về mỹ thuật còn thiết kế kiểu dáng yêu cầu nhiều về tính toán thông số kỹ thuật.
– Thiết kế thương hiệu sản phẩm “không bao bì nhãn mác” đó là những chủng loại sản phẩm dịch vụ hay sản phẩm thiên về vô hình, như dịch vụ giải trí, tour du lịch, ngân hành, tài chính, bảo hiểm, giáo dục…