Những mẫu thiết kế logo đẹp của các trường đại học

Thiết kế logo Trường Đại học Tài chính – Marketing

Những mẫu thiết kế logo đẹp của các trường đại học

Thiết kế logo Trường Đại học Tài chính – Marketing
1

Logo Phân viện Puskin
LOGO-PUSKIN

Logo Đại học Ngoại Thương Hà Nội

FTU's_logo

Logo Đại học Điện Lực
logo-DH-Dien-Luc

Logo Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

logo-DH-KTQD

Logo Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh
logo-dai-hoc-san-khau-dien-anh

Logo Đại Học Luật Hà Nội
logo-dai-hoc-luat-ha-noi

Logo Đại Học Hoa Sen
22