Nhận diện thương hiệu bia Washington

nhan-dien-thuong-hieu

Ủy ban bia Washington được thành lập bởi cơ quan lập pháp bang Washington năm 2006 và chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 7 năm 2007.

thiet ke logo
Biểu tượng logo bia Washington

Biểu tượng logo Washington là bộ mặt thương hiệu và là yếu tố chính nhận điện thương hiệu hãng bia này. Việc sử dụng nhãn hiệu phù hợp là điều cần thiết để duy trì bản sắc thương hiệu và đạt được nhận biết ngay trên tất cả các kênh tiếp thị và truyền thông. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu việc sử dụng logo của hãng bia này và nó sẽ được áp dụng trong các tình huống và khu vực địa lý khác nhau.

nhan-dien-thuong-hieu