Đặt tên thương hiệu

Sức mạnh của một thương hiệu nằm ở chỗ tên thương hiệu đó có truyển tải được thông điệp truyền thông của doanh nghiệp và nằm trong tâm trí của khách hàng hay không.

Đặt tên thương hiệu là một trong những quá trình quan trọng nhất trong việc xây dựng thương hiệu.

5 nguyên tắc đặt tên thương hiệu:

Nguyên tắc 1: Ngắn gọn dễ nhớ

Tên thương hiệu càng ngắn càng tốt ví dụ như Sony, Vingroup, Apple, Crest, Nike, Gap, Gucci. Tên thương hiệu dài và phức tạp thì khách hàng sẽ rất khó nhớ. Điều này lại càng chứng minh được trong thời đại thông tin ngày nay. Càng ngày càng có nhiều khách hàng và những đối tác trên tên thương hiệu của Công ty bạn trên các website, vì vậy, tên thương hiệu của bạn càng ngắn gọn, càng dễ nhớ thì khách hàng càng đánh đúng tên thương hiệu của bạn trên mạng tìm kiếm internet.

Nguyên tắc 2: Đơn giản

Sự đơn giản ở đây là cấu trúc chữ cái trong tên thương hiệu. Một tên đơn giản là sử dụng các chữ cái và sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định. Panasonic là một tên dài gồm 9 chữ cái nhưng đó lại là một tên đơn giản, dễ đọc dễ nhớ. Vì vậy, hầu hết mọi người đều đánh vần được tên này. Một số tên thương hiệu đơn giản và rất thành công như: Ford, Toyota, Nissan, Google, Hennessy.

Nguyên tắc 3: Liên tưởng đến sản phẩm

Một tên thương hiệu gợi mở liên tưởng đến sản phẩm sẽ giúp khách hàng xác định được tôn chỉ của mục đích thương hiệu, ví dụ thương hiệu Vinamilk.

Nguyên tắc 4: Độc đáo

Một tên thương hiệu độc đáo thường đi theo một số nguyên tắc như: ngắn gọn, đơn giản và dễ đọc dễ nhớ. Một số thương hiệu rất độc đáo và thành công như: Ford, Lexus, Xerox, Kodak, Kleenex, Sony, Kinko’s.

Nguyên tắc 5: Lặp âm đầu

Tên thương hiệu được lặp âm sẽ tạo thành một âm thanh êm tai, dễ đọc, dễ nhớ và ấn tượng. Ví dụ như google, Jelly Be Uy, Weight Watchers, Ben, Binh & amp; Beyond, Volvo, BlackBerry, Grey Goose.