Đăng ký sở hữu trí tuệ logo, nhãn hiệu hàng hóa

Logo, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, màu sắc đặc trưng.

Nội dung dịch vụ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ logo, nhãn hiệu hàng hóa của ToTa Việt Nam:

– Tư vấn khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu phù hợp theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.
– Tư vấn các thủ tục xác lập quyền độc quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu trong trường hợp nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ của pháp luật.
– Soạn thảo hồ sơ tư vấn, hồ sơ đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu Hàng hoá / Dịch vụ.
– Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu Hàng hoá / Dịch vụ.
– Nộp hồ sơ lên cục sở hữu trí tuệ (SHTT).
– Giải quyết phát sinh trong quá trình thẩm định nội dung.
– Nhận văn bằng bảo hộ từ cục sở hữu trí tuệ.

Quy trình đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu hàng hóa / dịch vụ:

– Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ: 7 ngày
– Nộp đơn đăng ký bảo hộ: 3 ngày
– Nhận đơn đăng ký bảo hộ xác nhận của cục SHTT: 30 ngày
– Thời gian thẩm định nội dung: 60 – 90 ngày
– Nhận quyết định chấp nhận đơn hợp lệ: 120 ngày
– Nhận văn bằng bảo hộ: 18 – 24 tháng.