50 mẫu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu MIDLANDS

ToTa Việt Nam xin giới thiệu 50 mẫu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp.

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

MARMAL BRAND IDENTITY

nhan dien thuong hieu

PREPOWER

nhận diện thương hiệu

VERTICALS

nhan dien thuong hieu VERTICALS

INTERNATIONALE SPIELTAGE SPIEL

thiet ke thuong hieu INTERNATIONALE SPIELTAGE SPIEL

TELEMOBISIE

nhan dien thuong hieu TELEMOBISIE

EQUESTAR

nhan dien thuong hieu EQUESTAR

PACT

thiet ke thuong hieu PACT

FAST EDDIE’S BARBER SHOP

thiet ke thuong hieu INTERNATIONALE SPIELTAGE SPIEL

THE HAIR TAILOR

nhan dien thuong hieu THE HAIR TAILOR

BENEVOLENT SOCIETY

nhan dien thuong hieu BENEVOLENT SOCIETY

TYPEFEST

nhan dien thuong hieu TYPEFEST

TRADITIONAL CHINA MEDICINE

nhan dien thuong hieu TRADITIONAL CHINA MEDICINE

ACESSO PERSONAL TRAVEL CORPORATE IDENTITY

nhan dien thuong hieu ACESSO PERSONAL TRAVEL CORPORATE IDENTITY

SHOVEL & BELL

nhan dien thuong hieu SHOVEL & BELL

MATIAS SECURITY

nhan dien thuong hieu MATIAS SECURITY

HELLFIRE

nhan dien thuong hieu HELLFIRE

BRANDIEGAMES

nhan dien thuong hieu BRANDIEGAMES

AU BRAND IDENTITY

nhan dien thuong hieu AU BRAND IDENTITY

QIAN HU FISH FARM

nhan dien thuong hieu QIAN HU FISH FARM

MUNERIS BRANDING

nhan dien thuong hieu MUNERIS BRANDING

THE VOYAGER CAFE

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu THE VOYAGER CAFE

MIDLANDS

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu THE VOYAGER CAFE

PALETTE / VISUAL IDENTITY

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu MIDLANDS

ADA BLACKJACK – BRAND IDENTITY

nhan dien thuong hieu ADA BLACKJACK – BRAND IDENTITY

SKYLIGHT FARM

nhan dien thuong hieu SKYLIGHT FARM

DAISY BANK SOAP CO.

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu DAISY BANK SOAP CO.

ARCH RESIDENTIAL | VISUAL IDENTITY

ARCH RESIDENTIAL VISUAL IDENTITY

IDENTIDADE VISUAL PARA O ESTÚDIO VII

nhan dien thuong hieu IDENTIDADE VISUAL PARA O ESTÚDIO VII

CREATION VISUAL MERCHANDISING 2013 BRANDING

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu CREATION VISUAL MERCHANDISING 2013 BRANDING

GIFTS WORKSHOP

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu GIFTS WORKSHOP

NORDIC HOUSE

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu NORDIC HOUSE

NEZAVISIMOST

nhận diện thương hiệu NEZAVISIMOST

SANDWICH OR SALAD

nhan dien thuong hieu SANDWICH OR SALAD